החזר מס הכנסה

החזר מס הכנסה – מה חשוב לדעת על נקודת זיכוי לאם לילד מתבגר?

נקודות הזיכוי ממס הן הטבות שנועדו להקל את נטל המיסים על הזכאים להקלה. כל עובד שהוא תושב ישראלי זכאי ל- 2.25 נקודות זיכוי במס הכנסה ונוסף על כך יש קריטריונים מיוחדים המזכים בנקודות נוספות. ככל שהעובד עומד ביותר קריטריונים, כך הוא יצבור מספר גדול יותר של נקודות זיכוי וישלם פחות מס הכנסה. כדי לעודד אימהות לצאת למעגל העבודה, מעניק מס הכנסה לאימהות עובדות נקודות זיכוי עבור כל אחד מהילדים, גם עבור ילדים מתבגרים.

החזר מס הכנסה – כל מה שרציתם לדעת על נקודות זיכוי לאימהות לילדים מתבגרים

החזר מס הכנסההחזר מס הכנסה ונקודת זיכוי היא סכום כסף המקוזז מסכום הכסף שעל העובד לשלם למס ההכנסה. יש נושאים שעליהם יש לנהל משא ומתן עם המעביד כמו הפרשות לקרן ההשתלמות או הטבות אחרות, אך נקודות הזיכוי ניתנות באופן אוטומאטי לכל עובד שעומד בקריטריונים שנקבעו בחוק.

השווי של נקודות מס נקבעות בתחילת כל שנת מס בהתאם לעלייה במדד. נכון לשנת 2016 נקודת זיכוי אחת שווה 2,592 שקלים לשנה. המשמעות היא כי מתוך הסכום שעל העובד לשלם למס הכנסה בחישוב שנתי יופחת סכום זה. אם העובד, לדוגמה, לזכאי לארבע נקודות מס, שווי ההטבה של נקודת זכות אחת יוכפל בארבע.

אם עובדת זכאית לנקודות מס עבור כל ילד. בשנת המס שבה נולד הילד זכאית האם לחצי נקודת זיכוי, בשבע עשרה השנים הבאות עד שיגיע הילד לגיל שמונה עשרה שנים זכאית האם לנקודת זכות אחת ובשנה שבה יחגוג הילד את יום הולדתו השמונה עשר, תקבל האם עבורו חצי נקודת זיכוי.

כל אם זכאית לנקודות מס עבור ילדיה גם אם היא נשואה, רווקה, אלמנה או גרושה. אימהות שאינן נשואות זכאיות לנקודות זכות נוספות בשל היותן אימהות חד הוריות.

להורים נשואים או ידועים הציבור המגדלים את ילדיהם יחד תינתן ההטבה רק לאם. אם האם אינה עובדת, אי אפשר להעביר את הזכאות לבעלה.

כאשר ההורים חיים בנפרד או גרושים, תינתן ההטבה להורה שבית המשפט הפקיד בידו את המשמורת על הילד עד לגיל שמונה עשרה.

להורים בני אותו המין תינתן ההטבה להורה המקבל את קצבת הילדים.

החזר מס הכנסה לאימהות – איך ממשים את הזכאות?

כדי לממש את הזכאות וליהנות מנקודת הזיכוי יש להגיש טופס 101 למעסיק לפני חודש דצמבר, לפני שמסתיימת שנת המס. אל הטופס יש לצרף צילום של ספח תעודת הזהות.

עצמאים צריכים למלא בסיום שנת המס טופס 1301 – דין וחשבון שנתי שאליו הם יצרפו צילום של ספח תעודת הזהות.

אם  שנת המס הסתיימה והאם לא מימשה את זכאותה לנקודת זיכוי היא יכולה להגיש בקשה להחזר מס. את הבקשה יש להגיש לפקיד השומה באזור שבו היא מתגוררת. אפשר לקבל החזרי מס שש שנים רטרואקטיבית.